maanantai 20. toukokuuta 2019

Torpparista talolliseksi

Aati ja Hilma Ahola lapsineen Korpelan tuvassa arviolta v. 1920. Vasemmalta Tauno, Uuno ja Aune.(Kuva om. Veikko Muhos)
Wälikirja torpan vuokrauksesta.
Tänä päivänä ja tällä kontrahtilla vuokraan minä allekirjoitettu pojalleen Aati Aholalle ja hänen vaimolleen Hilma Erikin tyttärelle Korpela nimisen torpan. Kuuluva omistamani Aholan perusta talon maalle No 24 1/8 osa manttaalia Kuukkajärven kylässä Uuraisten pitäjää, seuraavilla ehdoilla.
1:ksi Torppari saa haltuunsa Korpelan torpan rakennuksineen ja viljelyksineen sellaisena kuin se nyt on, sekä sillen kuuluvan maa alueen, joka rajoitetaan siten, että Mäkelän rajasta paalusta ottain suoraan aukeata suota Hirvilampiin ja siitä suoraan kärrytiellä olevaan rumppuun ja siitä suoraan Kotamäin ja Rössin rajalla olevaan kulmapyykkiin ja siitä Rössin rajaa myöten ensin sanottuun paaluun ja torppari saa sanotulla maa alueella hakata kaskea ja tehtä palaa sekä kaikin puolin viljellä ja käyttää tahtonsa mukaan. 
2:si Wuokra-aika on viisikymmentä (50) vuotta luettuna ensi maaliskuun 14 päivästä. Mutta vastaanotto tapahtuu tänä päivänä.
3:si Wuokranmaksu on rahassa viisikymmentä (50) markkaa vuodessa, joka on suoritettava joulukuun lopussa, sitä paitsi tulee vuokramiehen suorittaa käsirahana 600 markka heti.
4:si Karjalaidun yhteinen talon kanssa vallanmetsälaitumella.
5:si Torppari saa käyttää rajoitetulla maallaan myöskin haka aitauksiakin.
6:si Talolla ei ole mitään myynti eikä hakkuu oikeutta torpan sijain sisällä olevalla maalla.
7:si Torpparilla on oikeus hakata kahdeksan (8) metri syttä leheksi vuodessa mäin peräpuolelta isännän osoittamasta paikasta, sekä käyttää niiden puuvarret samoin saa ottaa talon maalta viisi (5) rakennushirttä vuotta kohti.
8:si Torppari on velvollinen pitämään torpan rakennukset vakuutettuina palovahingon varalta ja yksin oikeutettu kantamaan paloavun. 
9:si Torpparilla on kalastus ja metsästysoikeus sanotun talon maa alueella.
10:si Torppari saa myytä torpan ja siirtää tämän kontrahtin oikeuksineen ilman isäntää kuulematta ja lupaa kysymättä.

Tätä vuokrakirjaa on kirjattu kolme yhtäpitävää kappaletta yksi maan omistajalle yksi vuokramiestä ja yksi vuokralautakuntaa varten.

Uuraisilla lokakuun 14 päivänä 1911            Taavetti Ahola 

Tämän vuokrakirjan siinä mainittujen ehtoineen hyväksymme, paikka ja aika edellä mainitut

                                                       Aati Ahola        Hilma Ahola

Todistavat                     Kalle Rasinaho           Otto Palonen 

___________________________________________________________________________________________________________


Isovanhempani Aati (1890-1962) ja Hilma (1884-1949) tekivät edellä mainitun torpparisopimuksen Aatin isän kanssa syksyllä 1911. Aati ja Hilma olivat kesällä avioituneet ja lapsikin oli pian tulossa. Tytär Aune syntyi 1. marraskuuta. Kummeina olivat Aatin Kalle-veljen vaimo Hilda Ahola ja itsellinen Eriikka Riekko. Myöhempinä vuosina Korpelaan syntyi vielä lisää lapsia; Tauno 1915, Uuno 1918, Aili 1922 ja Sanni 1926.
Vuoden 1918 henkikirjan mukaan Korpelan torpassa asui Aholan perheen lisäksi myös piika Anna Tamminen (1890-1980), Hilman nuorempi sisko ja minun tuleva kummitätini.

Korpelan talo (Kuva: Kotaperän kyläkirja,Raili Vesterinen)
Sisällisodan jälkeen vuonna 1918 hyväksytty torpparilaki antoi torppareille ja mäkitupalaisille oikeuden lunastaa vuokra-alueensa.
Aholan torppien lunastamista käsiteltiin Uuraisten kunnan vuokralautakunnan kokouksessa joka pidettiin lokakuussa vuonna 1922 Korpelan torpassa. Vuokranantajaa edusti tuolloin Aatin veli, talollinen Otto Ahola (1875-1938). Vanha isäntä Taavetti (1836-1926) oli jo 86-vuotias.
Aholan tilan omisti viisi veljestä, Otto, Taavetti, Matti, Nestor ja Asarias. Veljeksistä neljä oli Amerikassa ja heiltä ei ollut tilaisuudessa laillista edunvalvojaa. Tämän vuoksi vuokralautakunta teki asiassa seuraavan välipäätöksen: "..asian enempi käsittely lykätään tulevan kesäkuun 13 päivään, johon mennessä on Otto Aholan talon omistaja tovereilleen tieto annettava ja tai heiltä kirjallinen suostuminen hankittava."  

Vuokralautakunta kokoontui uudelleen kesäkuun 13 päivä 1923 jolloin paikalla olivat vuokralaisista Aati Ahola, Wester Pitkänen, Erik Palonen, Taavetti Lamminpää (Lehtinen) sekä talollinen Otto Ahola, ulkomailla olevain vuokranantajain edunvalvojana oli kihlakunnan oikeuden määräämä talollinen Sulo Ahonen. Torppien lunastaminen saatiin päätökseen seuraavasti:   "...tämän jälkeen asialliset sopivat kaikkein kysymyksen alaisten torppain lunastamista kaikissa lunastamista koskevissa kohdissa ja tehtiin niistä asiallisten kesken erityiset kauppakirjat."

Aatin ja Hilman tytär Aili Lehtinen (1922-2014) muistelee lapsuuttaan Korpelassa seuraavasti:
"Korpelan tila on tavallaan kuin kylän keskellä. Lapsuudestani asti muistan, että elämä oli vilkasta,olihan kotonani kauppa ja puhelinkeskus. Koulukin oli aivan peltoaukean takana."...."Isän sekatavarakauppa oli aittarakennuksen päässä, uunilla ja ikkunoilla varustettu huone. Siellä oli myyntitiski vaakoineen ja puntteineen keskellä, ikkunan puolella oli kangaspakat ja käytävän puolella valkoinen käärepaperipinkka."

Korpelan vanha päärakennus purettiin muistaakseni 1970-luvulla kun viereen rakennettiin uusi talo.

-Torpan vuokrasopimus ja muut lainaukset Kotaperän kyläkirjasta  (Kotaperä - Kodasta taloon, toim. Leila Särkkä 2006)

Blogger news